יצחק צפל ישורון

גיל:85  (נולד ב-27/9/1936)

קשר משפחתי