יקי יושע

גיל:68  (נולד ב-17/4/1951)
נולד בשם:יעקב יושע
מפתחות:
במאים

קשר משפחתי

צבא

  • לא שירת