ירדן אמיתי

גיל:20  (נולדה ב-7/1/2001)

בתפקיד עצמה

2015המתבגרים
משתתפת