ירון וילנסקי

מפתחות:
גלצניקים

בתפקיד עצמו

+2019חמש בערב
מגיש
2003המשקיפים
מנחה
199824 היום שהיה
מגיש
1989זהו זה!
מגיש פינת ספורט