ירון ישינסקי

תפקידים שונים

+2019בצפר
אפטר ואנימציה
20192025
רובוטיקה ואנימציה
2019דוז פואה
אפטר אפקטס
2019המוסד
אפקטים מיוחדים