ירון ישינסקי

במאי

+2021גולסטאריות
במאי פתיח

תפקידים שונים

+2021זיגי
פתיח ואריזה גרפית
+2021גולסטאריות
אפטר ועיצוב
+2021גול סטאר
אפטר ועיצוב
2021תמונת הנצחון
אפקטים ויזואליים
2021מנגן ושר
אפקטים ויוזואליים
2021מאנקיז
פתיח ועריכה גרפית
2020שאיפה לחיים
אפקטים ויזואליים
2020הנספח
אפקטים ויוזואליים
2019בצפר
אפטר ואנימציה
2019מחילה
אפטר אפקטס
20192025
רובוטיקה ואנימציה
2019דוז פואה
אפטר אפקטס
2019המוסד
אפקטים מיוחדים
2019אהבה בשלייקס
אפקטים ויזואליים
2018הסוסיתא של הרצל
אפקטים ויזואליים וחזותיים
2017מבצע ביצה
אפקטים ויזואליים
2017JUDA
אפטר אפקטס