ישעיהו קורן

גיל:81  (נולד ב-1940)
מפתחות:
סופרים

תסריטאי

2013לוויה בצהריים
(עפ"י ספרו)