כרמית יוכפז

שחקנית

1993עניין של זמן
כרמית
1977מצב משפחתי
כרמית

תפקידים שונים

1996תמונות יפואיות
ניהול הפקה