לאשה רוזנברג

שחקנית

1985עד סוף הלילה
1982אהבה אילמת
גילדה