לבנת סולימני

מפיקה

2005שרים סינטרה וחברים
מפיקה בפועל