לורן יודיצקי

בתפקיד עצמה

2015בית ספר למוסיקה
תלמידה בכיתה של קרן פלס