לטישיה אידו

מפתחות:
ערבית

שחקנית

2019תל אביב על האש
2018פאודה
שירין
2017אוויר קדוש
למיא
2014ערבים רוקדים
פהימה