ליאה בסובה

עורכת

2006הבימה - מערכה ראשונה
1995הלו פנינה
1994טרום חובה
1986בלי סודות
עריכת קטעי פילם
1985שניים אוחזין
עריכת קטעי פילם
1982חשבון פשוט
עריכת קטעי פילם
1981רגע עם דודלי
עריכת קטעי פילם