ליאורה ניר

גיל:68  (נולדה ב-17/4/1953)
נולדה בשם:ליאורה ניסקר

קשר משפחתי