ליאור נחמן

שחקן

1984זעם ותהילה
סלונים

מדבב

1986טוב טוב הגמד
טרולים / גמדים / דמויות שונות