ליאור פרי

מפתחות:
צלמים

צלם

+2019מתיר עגונות
+2019חברות
2019לצבי יש בעיה
2013מכתב מן הכבר
2011בובי ואני

תפקידים שונים

+2019מתיר עגונות
תאורן
2019לצבי יש בעיה
עיצוב תאורה