ליאור פרי

מפתחות:
צלמים

צלם

+2020חברות
2019מתיר עגונות
2019לצבי יש בעיה
2013מכתב מן הכבר
2011בובי ואני

תפקידים שונים

2019מתיר עגונות
תאורן
2019לצבי יש בעיה
עיצוב תאורה