ליאור קינן

מפתחות:
עיתונאים

בתפקיד עצמה

2019בוקר אור
מנחה