ליאור שגיא

מפתחות:
ניסן נתיב

במאי

2013תוצרת בית

תסריטאי

2013תוצרת בית

שחקן

2013עבודה ערבית
פקיד משרד האוצר
2011עספור
גדי
2009מסכים
יעקב
2006שרשרת
רמי
2003דיספוריה
ניסים

קשר משפחתי