ליאו קושניר

שחקן

2013המגיפה
יוגב
2012רווקה פלוס
דקל
2011פלפלים צהובים
בועז