ליבת גרינבוים

עורכת

+2021הכל אישי
2021סיפורים מהכורסה
עורכת בפועל
2020גלית ואילנית
עורכת ראשית
20192025
2018הרדאר
עורכת ראשית
2017מחר שבת
2017אנשים
2014היחידה
2014ישנן בנות
2014המעגל
2012חדשות הבידור

תסריטאית

20192025

בתפקיד עצמה

1995ילדיש
ילדה

תפקידים שונים

20192025
פיתוח