לידור אדרי

שחקנית

2018מייקל
אושר
2018אילת
נתי

בתפקיד עצמה

2018פרויקט קליזו
משתתף