לידור אדרי

שחקנית

+2019זה לא הגיל
ניצן רובינשטיין
2018מייקל
אושר
2018אילת
נתי

בתפקיד עצמה

2018פרויקט קליזו
משתתף