ליליאן לוקס

גיל:86 (נפטרה ב-11/6/2005)
נולדה ב:20/6/1918
נולדה בשם:ליליאן סילביה לוקשבסקי

שחקנית

1964סאלח שבתי
גברת בירנבאום

בתפקיד עצמה

1999הקומדיאנטים

קשר משפחתי