לילי שאשא

מפיקה

2004הביוגרפיה של בן
1991תרנגול כפרות

תפקידים שונים

1994והילד הזה הוא אני
ניהול הפקה
1993ירון בעל החלונות
ניהול הפקה / ע. במאי