לילך גביש

מפיקה

2012גומרים הולכים
2008גפילטע פיש

שחקנית

1998יום יום
שודדת