לימור קרטר

במאית

2015הכוכב הבא

עורכת

2018האורגינלים
2015הפייטן

תפקידים שונים

2017הכוכב הבא
תחקיר