ליעד ויטל

בתפקיד עצמה

2012כוכב נולד
עונה עשירית / נבחנת באודישנים