לירון ויינר

כינוי:לירון הליצן

שחקן

2007הקסם של ג'ולי
ליצן / דחליל