לי ארביב

שחקנית

2019מגן דוד דרום
מירי
2017מסע הטבעת
מורן