לי גל

מפיקה

2011מה בכריש?
מפיקה בפועל
2010כוח שש בש