לי מיכאל

מפתחות:
בית צבי

שחקנית

2005קרוב לבית
שוטרת מג"ב
1992זהו זה!