לי שירה

מפיקה

+2019איש חשוב מאוד
מפיקה אחראית
2019הנערים
מפיקה אחראית
2018מיגל
מפיקה אחראית