לי שירה

מפיקה

2021מעילה
מפיקה אחראית / מפיקת פוסט
2019הנערים
מפיקה אחראית
2019איש חשוב מאוד
מפיקה אחראית
2018מיגל
מפיקה אחראית