מאיה בן ארוש

בתפקיד עצמה

2013סתאאאם!
מותחת כוכבים