מאיה זמיר

מפיקה

2012דוקי ושפלוץ

תפקידים שונים

2013אחרינו המבול?
תחקיר