מאיה פורטנוי

מדבבת

2013פאונד פאפיס
זיפר / דמויות שונות
2012העולם בקטן
דמויות שונות
2010שב"כ - שירות ביטחון כיתה
קתי
2008סוסלנד
זואי סטילטון