מאירה טננבוים

תפקידים שונים

1993גרופי
תרגום דיאלוגים לאנגלית
1992שרירים קטנים
ע. עריכה
1992דיג דיג דוג
ע. עריכה