מאיר ארד

צלם

2011מלח הארץ
2006על החולמים

תפקידים שונים

+2019ילדי בית העץ
ע. צלם
+2019אנחנו במפה
ע. צלם
+2019קופה ראשית
ע. צלם
+2019כבודו
פוקוס פולר
2018אפסילון
ע. צלם
2018ככה זה
פוקוס פולר
2017בית הכלבים
ע. צלם
2017החטאים
ע. צלם
2017בתולות
ע. צלם
2013רימון הזהב
ע. צלם
2011בובי ואני
ע. צלם
2009האור השחור
ע. צלם