מאיר דסה

שחקן

2020נבסו
קייס
2018לצבי יש בעיה
2016מלאך של אמא
מוסא אניו
2015עלים אדומים
ברוך
2014בתולות
פליט
2011ציון ואחיו
דוד
2010דאוס
אבא של אדיסה
2009זרובבל
גטה