מאיר סמו

שחקן

2014אחת אפס אפס
2011ציון ואחיו
סלומון
2009דאוס
זאזא
2007וסרמיל
מאיר