מאיר שני

מפתחות:
במאים

במאי

1990זהו זה!

תפקידים שונים

1981זהו זה!
ע. במאי / ע. הפקה