מגי וילנסקי

מפיקה

+2021פותחים שישי
מפיקה אחראית רשת
+2021לפני החדשות
מפיקה אחראית רשת
+2021הצנרת
מפיקה ראשית רשת
2019שרון ורני בע"מ
מפיקה אחראית
2017שי ושרון
מפיקה אחראית רשת
2017שיחת היום
מפיקה אחראית רשת
2016כושר ברשת
מפיקה אחראית רשת
2016שאלה משפטית
מפיקה אחראית רשת
2015בוקר ישראלי
מפיקה אחראית רשת
2015מדברים על זה
מפיקה אחראית רשת
2015כידון ובן סימון
מפיקה אחראית רשת
2015סלבריישן
מפיקה אחראית רשת
2014אסיפת הורים
מפיקה אחראית רשת
2013יום בחיי ראש הממשלה
מפיקה אחראית רשת
2013שעה בריאה
מפיקה אחראית רשת
2013בא לחדש לכם
מפיקה אחראית רשת
2012הבסטה של שגב
מפיקה אחראית רשת
2012הסיפור
מפיקה אחראית רשת
2011למה לא סיפרת לי
מפיקה אחראית רשת