מוד קלושנדלר

שחקנית

2018חיים שלי
יפעת שחקנית הבימה