מוטי אבירם

גיל:70  (נולד ב-8/8/1951)
נולד בשם:מרדכי אברמוביץ
מפתחות:
במאים