מור ענטר

שחקנית

2016שבוע ויום
פקידה במרפאת שיניים
2015רון
נציגת שירות סלפונג'
2014חלונות