מייה פרנקל קציר

בתפקיד עצמה

2013בית ספר למוסיקה
תלמידה בכיתה של קרן פלס