מייקל וייג'ר

מפתחות:
שחקנים זרים

שחקן

1955גבעה 24 אינה עונה
אלן גודמן

כללי

  • ארץ: ארצות הברית