מיכאל אליעזר

שחקן

2014מפריח היונים
סוחר
2004המשאית
שמעון
2002בית"ר פרובנס
ציון
1995תמונות יפואיות
מנו שובאשי
1982מישל עזרא ספרא ובניו
מחמוד