מיכל אליאב

מפיקה

2014החיים כשמועה
מפיקה בפועל

תפקידים שונים

201230 ₪ לשעה
תיאום הפקה