מיכל גסנר

מפתחות:
סם שפיגל

במאית

2016אחותך

תסריטאית

2016אחותך