מיכל גריידי

מפיקה

2021מעילה
מפיקה אחראית
2019הנערים
מפיקה אחראית
2019איש חשוב מאוד
מפיקה אחראית
2018מיגל
מפיקה ראשית
2015בורג
2014מפריח היונים
מפיקה אחראית
2012הדילרים
מפיקה אחראית
2011*) הערת שוליים
2007טלנובלה של קולנוען בהקפאה