מיכל חג'ג'

מפיקה

2017לפני כולם
2016גיבורה
מפיקה בפועל
2013רעל

שחקנית

2017רון
ברמנית / בחורה בשירותים