מיכל צור-וייסמן

מפיקה

1999כן לציפור

עורכת

1999כן לציפור

תפקידים שונים

1994זהו זה!
ע. במאי / ע. הפקה